Despre noi

Despre Editura Uranus

Despre Editura Uranus.

 După doisprezece ani un nou site, cu o o nouă arhitectură, interactiv și prietenos

 • Înființată în luna aprilie1990 conform D.L.54/1990 . Autorizația nr.749/19.04.1990 eliberată de Primăria Municipiului București.
 • Reorganizată în 1990 conform Legii 31/1990 ca societate cu răspundere limitată
 • Înregistrată la ORCB sub nr. J40/3343/1991, certificat de înregistrare A291857, cod înregistrare fiscală RO376057.
 • Aviz de funcționare 519/17.01.1991 al Ministerului Culturii.
 • Consilier editorial, Dumitru Ioncică, cu atestatul reînnoit nr.519/11.06.1992.
 • Marcă înregistrată la OSIM cu certificatul R16229 din 18.05.1990, reînnoit în anul 2000 și în 2012.
 • Editura este recunoscută de CNCSIS din anul 2004.

Profil si activitate

 • Inițial, editura a fost profilată pe traduceri din literatura universală, beneficiind de colaborarea unor consilieri, traducători și oameni de cultură eminenți. Colectia PLUS a reprezentat un remarcabil succes editorial în primii ani de activitate, cu care editura a fost o prezență activă pe piața internă, la târgurile internationale de carte de la București și Frankfurt.
 • În anul 1996, în urma unor disfuncții de piață, se produce o regândire a politicilor de distribuție și a tirajelor, precum și o restructurare a programelor editoriale. Următorii ani reprezintă eforturi de redresare economică. Are loc o reselectare a distribuitorilor pe criteriul unei maxime prudențe, iar tirajele sunt dimensionate în functie de cerințele reale ale pieței.
 • Se produce, de asemenea, o reorientare a profilului editurii cu precădere către literatura științifică de sorginte si destinație universitară, în care scop au fost cooptate în colegiul redacțional personalități de notorietate din mediile universitare.
 • Începând cu 1999 iau ființa noi colectii: BM-Biblioteca de Marketing (pâna în prezent, aproape 50 titluri), TS-Turism Servicii (circa 25 titluri), MGM-Management, BB- Business, BEE-Business English Essentials, în cadrul cărora au apărut cărți care reprezintă certe repere ale cercetării științifice universitare, citând doar câteva: Marketing, Cercetări de Marketing.Tratat, Logistica, Comportamentul consumatorului, Comunicare în marketing, Marketing social politic, Marketing turistic, Marketing internațional, Marketing et gestion de la relation client, Business to Business Marketing, Economia serviciilor, Economia turismului, Etica afacerilor în turism, Politici macroeconomice în turism, Economia comerțului intern și internațional, Practica managementului proiectelor, Strategisches Management. Strategische Instrumente fur Zentral- und Osteuropa, Mastering English for Economics, lista fiind total deschisă, cu mențiunea că aceste titluri au impact real atât asupra unui număr impresionant de absolvenți și specialisti, cât și asupra vieții economice și corporatiste. Unele titluri au primit în anii 2008 si 2011 Premiul I al Asociației Facultăților de Economie din România.
 • Răspunzând cerințelor specifice ale pieței a fost inaugurată o colecție de Ghiduri de bună practică în domeniul siguranței alimentelor, care constituie instrumente indispensabile în funcționarea întreprinderilor cu profil alimentar din România. .Un sector editorial în plină dezvoltare este reprezentat de lucrările de istorie si studii culturale ( istorie veche și recentă, relații internationale, filosofia culturii și a artei etc.). Am putea cita în acest sens lucrarea monumentală Istoria Chinei și a civilizației chineze, de Ion Buzatu, China.Traditii și cultură, de Su Shuyang un clasic contemporan chinez, Amurgul filozofilor de G.Papini,Romania – Member of the United Nations Security Council, Romania and the United Nations Development Programme și Romania at the United Nations General Assembly toate scrise de Ion C.Popescu diplomatul care a creat o trilogie despre ONU, o adevărată operă de cultură diplomatică și de istorie recentă.
 • Punctul forte al activității editoriale de la Uranus îl constituie colecția Marketing istoric inaugurată în anul 2013 pentru a demonstra prin izvoare istorice certe și calificate caracterul ancestral al neamului, limbii și spiritualității românești și aportul formativ special  pe care l-au avut în configurarea arhitecturii europene. Lucrări ca Hyperboreii și zamolxismul  de Branislav Stefanoski, Getica de Iordanes, Argumente pentru rescrierea istoriei europene de Carlo Troya, Cărțile geților de Nicoló Zeno sau  Limba română.Nașterea și falsurile istorice de Lucian Costi, ca și cărțile care există deja în portofoliul editurii, alcătuiesc repere  cu valoare de tezaur în istoriografia română.
 • Cărțile editurii URANUS sunt prezente în peste 20 biblioteci universitare naționale și în aproape 25 de cataloage și biblioteci universitare străine din Europa, SUA, sau Asia.
 • Un important vector de imagine și distribuție îl constituie site-ul editurii cu o existență peste doisprezece ani, timp în care s- au înregistrat în baza de date a editurii câteva mii de clienți.
 • În cadrul editurii există un program de dezvoltare durabilă bazat pe diversificarea producției editoriale și a parteneriatelor, pe nediscriminare și protejarea resurselor.

Criterii de politică editorială și distribuție

 • Criteriul primordial este cel educațional. Materialele publicate cultivă încrederea în știință, cultură și în valorile acestora și încurajează creativitatea, munca și cercetarea.
 • Exigență în selecționarea ofertelor de publicare sub aspect calitativ și al cerintelor pieței.
 • Control redacțional riguros al materialelor componente ale cărții pe toate fazele procesului editorial, aplicarea consecventă a procedurilor de peer review și respectarea opiniilor corpului de referenți ai editurii.
 • Drepturi de autor atractive și plătite la timp, stabilite prin contractul de editare.
 • Rapiditatea procesului tipografic. Apariții la timp și în bune condiții.
 • Tiraje adaptate la piață.
 • Parteneriate cu autorii, tipografii și distribuitorii.

•Distribuție strict controlată.