Corp referenti

Nr. crt.

Nume  şi prenume/

Name

Afiliere/Affiliation

Titlu ştiinţific.Poziţie/

Scientific Title.Position

1ILIE BĂDESCUInstitutul de sociologie al Academiei Române /Institute of Sociology of the Romanian AcademyAcademician.Doctor în sociologie.Director/ Academician. Doctor in Sociology. Director
2ALEXANDRU SURDUInstitutul de filosofie al Academiei Române /Institute of Philosophy of the Romanian AcademyAcademician.Doctor în filozofie.Director/ Academician. Doctor of Philosophy. Director
3LEON ZĂGREANUniversitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” /“Carol Davila” University of Medicine and PharmacyDoctor în științe medicale.Șef Dept /Disciplina de Fiziologie și Neuroștiințe / Doctor in medical sciences. Head of Dept./
Discipline of Physiology and Neuroscience
4VALERIU TABĂRĂAcademia de Științe Agricole și Silvice /Academy of Agricultural and Forestry SciencesDoctor în agronomie .Prof.univ. Președinte/ Doctor in Agronomy. Prof. President
5MIHAI VINEREANURevista de Lingvistică și Cultură Românească,New York, online/ Journal of Romanian Linguistics and Culture, New York, onlineDoctor în lingvistică.Redactor șef/ Doctor of Linguistics. Editor-in-Chief
6ION COJAUniunea Scriitorilor din România/ Romanian Writers’ UnionLingvist,publicist, scriitor/Linguist, publicist, writer
7NICOLAE GEORGESCUEditura Academiei Române /Romanian Academy Publishing HouseDoctor în limbi clasice.Prof.univ./ Doctor in classical languages.Prof.
8MIHAI POPESCUUniunea Scriitorilor din România/ Romanian Writers’ UnionDoctor în litere, scriitor/Doctor of Letters, writer
9DORU DINU GLĂVANUniunea Ziariștilor Profesioniști din România/ Union of Professional Journalists in RomaniaJurnalist, filolog. Președinte/ Journalist, philologist. President
10LUCIAN G.COSTIEditura Uranus /Uranus Publishing House / Arhitect, scriitor și lingvist, New York.Architect, writer and linguist, New York.
11ANA MARIA MORARUEditura Uranus/ Uranus Publishing HouseFilolog, scriitor –Roma, Italia / Philologist, writer – Rome, Italy
12BRANISLAV STEFANOSKIEditura Uranus /Uranus Publishing HouseJurnalist, poet, filolog.Redactor șef / Journalist, poet, philologist. Editor-in-Chief
13MIRON MANEGARevista Certitudinea/ Certitudinea magazineJurnalist, poet, filolog.Redactor șef / Journalist, poet, philologist. Editor-in-Chief
14DANIEL ROXINUniunea Zariștilor Profesioniști din România/ Union of Professional Journalists in RomaniaScriitor, jurnalist, realizator TV/ Writer, journalist, TV producer
15ION LONGIN POPESCURevista Formula AS /Formula AS MagazineJurnalist, filolog/ Journalist, philologist
16IOAN SCURTUAcademia Oamenilor de Ştiinţă din România/Academy of Scientists from Romania

Doctor în istorie.

Preşedintele Secţiei de Ştiinţe

Istorice şi Arheologie/

Doctor in History.President of Historical Sciences and

Archaeology

17CONSTANTIN BUŞE

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România/

Academy of Scientists from Romania

Doctor în istorie.Membru al Academiei Oamenilor de

Ştiinţă din România/

Doctor in History.Member

of the Academy of Scientists

from Romania

18MIRCEACHELARU

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România/

Academy of Scientists from Romania

Doctor în istorie.Membru al Academiei Oamenilor de

Ştiinţă din România/

Doctor in History.Member

of the Academy of Scientists

from Romania

19NICOLAE ECOBESCU

Asociaţia Ambasadorilor

şi Diplomaţilor de carieră din România/ România/

Ambassadors and Career Diplomats Association

Ambasador/Ambassador
20IOAN DONCACasa România – China/ House Romania-China

Ambasador.Consul onorific al Republicii Letonia/

Ambassador.Honorary Consul

of Latvia

21ION C.POPESCUAsociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale/Association of International Law and Intl. Relations

Ministru consilier/

Minister Counsellor

22ION BUZATUAsociaţia Ambasadorilor şi Diplomaţilor de carieră din România/ Ambassadors and Career Diplomats Association

Doctor  în istorie/

Doctor in History

23IOAN VOICUAsociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale/Association of International Law and Intl. RelationsAmbasador/ Ambassador
24LIDIA VIANUUniversitatea Bucureşti/University of Bucharest

Doctor în filologie.Profesor/

Doctor in Philology.Professor

25OCTAVIAN ROSKEUniversitatea Bucureşti/ University of BucharestDoctor în filologie.Conferenţiar universitar/Doctor in Philology.Associate Professor
26

VIRGIL

STANCIU

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca/Babes-Bolyai University Cluj-NapocaDoctor.Dr. H.C..Profesor consultant/Consulting Professor
27RODICA LOCUSTEANUUniversitatea Spiru Haret Bucureşti/University Spiru Haret BucharestDoctor.Profesor consultant/ Consulting Professor
28GEORGETA GHIGAAcademia de Studii Economice/Academy of Economic Studies

Doctor în filologie.Profesor/

Doctor in Philology.Professor

29GABRIEL GHEORGHE

Fundația Gândirea

Gândirea Foundation

București/Bucharest

Inginer. Istoric specialist în istoria antică

Eng.Specialized in Old History

30LAURA MUREŞANAcademia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies

Doctor în filologie.Profesor/

Doctor in Philology.Professor

31

DIANA

IONCICĂ

Academia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies

Doctor în filologie.Lector univ./ Doctor in Philology.Senior

Lecturer

32ADRIANA GRIGORESCUŞcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative/National School of Political and Administrative Sciences

Doctor în economie/Profesor.

Doctor in Economy. Professor

33

IACOB

CĂTOIU

Academia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies

Doctor în economie,dr.HC.

dr.HC. Profesor consultant/

PhD in Economics,dr.HC,

dr.HC. Consulting Professor

34VIRGIL BALAUREAcademia de Studii Economice/ Academy of Economic StudiesDoctor în economie. Profesor consultant/ PhD in Economics.Consulting Professor
35NICOLAE AL. POPAcademia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies

Doctor în economie,dr.HC.

Profesor /

PhD in Economics, dr. HC. Professor

36ADRIAN DUMITRU TANŢĂUAcademia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies

Doctor în economie,dr.HC.

Profesor consultant/

PhD in Economics,dr. HC.  Professor

37GHEORGHE ORZANAcademia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies

Doctor în economie. Profesor/

PhD in Economics.Professor

38LAURENŢIU TĂCHICIUAcademia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies

Doctor în economie. Profesor/

PhD in Economics.Professor

39IULIANA CETINĂAcademia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies

Doctor în economie. Profesor/

PhD in Economics Professor

40

CĂLIN

VEGHES

Academia de Studii Economice/ Academy of Economic StudiesDoctor în economie. Conf.univ./ PhD in Economics.Associate Professor
41MIHAI DIACONESCUAcademia de Studii Economice/ Academy of Economic StudiesDoctor în economie. Conf.univ./ PhD in Economics.Associate Professor
42FELICIA STĂNCIOIUAcademia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies

Doctor în economie. Profesor/

PhD in Economics.Professor

43EVA-CRISTINA PETRESCUAcademia de Studii Economice/ Academy of Economic StudiesDoctor în economie. Conf.univ./ PhD in Economics.Associate Professor
44

MARIA

IONCICĂ

Academia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies

Doctor în economie. Profesor/

PhD in Economics.Professor

45GABRIELA STĂNCIULESCUAcademia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies

Doctor în economie. Profesor/

PhD in Economics.Professor

46RODICA MINCICUAcademia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies

Doctor în economie. Profesor/

PhD in Economics.Professor

47NICOLAE LUPUAcademia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies

Doctor în economie. Profesor/

PhD in Economics.Professor

48GABRIELA ŢIGUAcademia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies

Doctor în economie. Profesor/

PhD in Economics.Professor

49DRAGOŞ VASILEAcademia de Studii Economice/ Academy of Economic StudiesDoctor în economie. Conf.univ./ PhD in Economics.Associate Professor
50DELIA POPESCUAcademia de Studii Economice/ Academy of Economic StudiesDoctor în economie. Conf.univ./ PhD in Economics.Associate Professor
51DIANA VRÂNCEANUAcademia de Studii Economice/ Academy of Economic StudiesDoctor în economie. Conf.univ./ PhD in Economics.Associate Professor
52IONEL DUMITRUAcademia de Studii Economice/ Academy of Economic StudiesDoctor în economie. Conf.univ./ PhD in Economics.Associate Professor
53IOANA CECILIA POPESCUAcademia de Studii Economice/ Academy of Economic StudiesDoctor în economie. Conf.univ./ PhD in Economics.Associate Professor
54NICOLAE NEACŞUUniversitatea Creştină Dimitrie Cantemir/

Doctor în economie. Profesor/

PhD in Economics.Professor

55VIRGIL ADĂSCĂLIŢEIUniversitatea Creştină Dimitrie Cantemir/

Doctor în economie. Profesor/

PhD in Economics.Professor

56MANOELA POPESCUUniversitatea Creştină Dimitrie Cantemir/

Doctor în economie. Profesor

PhD in Economics.Professor

57IVONA STOICAAcademia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies

Doctor în economie. Profesor

PhD in Economics.Professor

58GHEORGHE EPURANUniversitatea din Bacău/

Doctor în economie. Profesor/

PhD in Economics.Professor

59MIHAI ORZANAcademia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies

Doctor în economie. Conf.univ./ PhD in Economics. Senior

Lecturer

60CLAUDIA ŢUCLEAAcademia de Studii Economice/ Academy of Economic StudiesDoctor în economie. Conf.univ./ PhD in Economics.Associate Professor