Corp referenti

Nr. crt. Nume  şi prenume/

Name

Afiliere/Affiliation Titlu ştiinţific.Poziţie/

Scientific Title.Position

1 IOAN SCURTU Academia Oamenilor de Ştiinţă din România/Academy of Scientists from Romania Doctor în istorie.

Preşedintele Secţiei de Ştiinţe

Istorice şi Arheologie/

Doctor in History.President of Historical Sciences and

Archaeology

2 CONSTANTIN BUŞE Academia Oamenilor de Ştiinţă din România/

Academy of Scientists from Romania

Doctor în istorie.Membru al Academiei Oamenilor de

Ştiinţă din România/

Doctor in History.Member

of the Academy of Scientists

from Romania

3 MIRCEACHELARU Academia Oamenilor de Ştiinţă din România/

Academy of Scientists from Romania

Doctor în istorie.Membru al Academiei Oamenilor de

Ştiinţă din România/

Doctor in History.Member

of the Academy of Scientists

from Romania

4 NICOLAE ECOBESCU Asociaţia Ambasadorilor

şi Diplomaţilor de carieră din România/ România/

Ambassadors and Career Diplomats Association

Ambasador/Ambassador
5 IOAN DONCA Casa România – China/ House Romania-China Ambasador.Consul onorific al Republicii Letonia/

Ambassador.Honorary Consul

of Latvia

6 ION C.POPESCU Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale/Association of International Law and Intl. Relations Ministru consilier/

Minister Counsellor

7 ION BUZATU Asociaţia Ambasadorilor şi Diplomaţilor de carieră din România/ Ambassadors and Career Diplomats Association Doctor  în istorie/

Doctor in History

8 IOAN VOICU Asociaţia de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale/Association of International Law and Intl. Relations Ambasador/ Ambassador
9 LIDIA VIANU Universitatea Bucureşti/University of Bucharest Doctor în filologie.Profesor/

Doctor in Philology.Professor

10 OCTAVIAN ROSKE Universitatea Bucureşti/ University of Bucharest Doctor în filologie.Conferenţiar universitar/Doctor in Philology.Associate Professor
11 VIRGIL

STANCIU

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca/Babes-Bolyai University Cluj-Napoca Doctor.Dr. H.C..Profesor consultant/Consulting Professor
12 RODICA LOCUSTEANU Universitatea Spiru Haret Bucureşti/University Spiru Haret Bucharest Doctor.Profesor consultant/ Consulting Professor
13 GEORGETA GHIGA Academia de Studii Economice/Academy of Economic Studies Doctor în filologie.Profesor/

Doctor in Philology.Professor

14 GABRIEL GHEORGHE Fundația Gândirea

Gândirea Foundation

București/Bucharest

Inginer. Istoric specialist în istoria antică

Eng.Specialized in Old History

15 LAURA MUREŞAN Academia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies Doctor în filologie.Profesor/

Doctor in Philology.Professor

16 DIANA

IONCICĂ

Academia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies Doctor în filologie.Lector univ./ Doctor in Philology.Senior

Lecturer

17 ADRIANA GRIGORESCU Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative/National School of Political and Administrative Sciences Doctor în economie/Profesor.

Doctor in Economy. Professor

18 IACOB

CĂTOIU

Academia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies Doctor în economie,dr.HC.

dr.HC. Profesor consultant/

PhD in Economics,dr.HC,

dr.HC. Consulting Professor

19 VIRGIL BALAURE Academia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies Doctor în economie. Profesor consultant/ PhD in Economics.Consulting Professor
20 NICOLAE AL. POP Academia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies Doctor în economie,dr.HC.

Profesor /

PhD in Economics, dr. HC. Professor

21 ADRIAN DUMITRU TANŢĂU Academia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies Doctor în economie,dr.HC.

Profesor consultant/

PhD in Economics,dr. HC.  Professor

22 GHEORGHE ORZAN Academia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies Doctor în economie. Profesor/

PhD in Economics.Professor

23 LAURENŢIU TĂCHICIU Academia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies Doctor în economie. Profesor/

PhD in Economics.Professor

24 IULIANA CETINĂ Academia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies Doctor în economie. Profesor/

PhD in Economics Professor

25 CĂLIN

VEGHES

Academia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies Doctor în economie. Conf.univ./ PhD in Economics.Associate Professor
26 MIHAI DIACONESCU Academia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies Doctor în economie. Conf.univ./ PhD in Economics.Associate Professor
27 FELICIA STĂNCIOIU Academia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies Doctor în economie. Profesor/

PhD in Economics.Professor

28 EVA-CRISTINA PETRESCU Academia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies Doctor în economie. Conf.univ./ PhD in Economics.Associate Professor
29 MARIA

IONCICĂ

Academia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies Doctor în economie. Profesor/

PhD in Economics.Professor

30 GABRIELA STĂNCIULESCU Academia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies Doctor în economie. Profesor/

PhD in Economics.Professor

31 RODICA MINCICU Academia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies Doctor în economie. Profesor/

PhD in Economics.Professor

32 NICOLAE LUPU Academia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies Doctor în economie. Profesor/

PhD in Economics.Professor

33 GABRIELA ŢIGU Academia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies Doctor în economie. Profesor/

PhD in Economics.Professor

34 DRAGOŞ VASILE Academia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies Doctor în economie. Conf.univ./ PhD in Economics.Associate Professor
35 DELIA POPESCU Academia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies Doctor în economie. Conf.univ./ PhD in Economics.Associate Professor
36 DIANA VRÂNCEANU Academia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies Doctor în economie. Conf.univ./ PhD in Economics.Associate Professor
37 IONEL DUMITRU Academia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies Doctor în economie. Conf.univ./ PhD in Economics.Associate Professor
38 IOANA CECILIA POPESCU Academia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies Doctor în economie. Conf.univ./ PhD in Economics.Associate Professor
39 NICOLAE NEACŞU Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir/ Doctor în economie. Profesor/

PhD in Economics.Professor

40 VIRGIL ADĂSCĂLIŢEI Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir/ Doctor în economie. Profesor/

PhD in Economics.Professor

41 MANOELA POPESCU Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir/ Doctor în economie. Profesor

PhD in Economics.Professor

42 IVONA STOICA Academia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies Doctor în economie. Profesor

PhD in Economics.Professor

43 GHEORGHE EPURAN Universitatea din Bacău/ Doctor în economie. Profesor/

PhD in Economics.Professor

44 MIHAI ORZAN Academia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies Doctor în economie. Conf.univ./ PhD in Economics. Senior

Lecturer

45 CLAUDIA ŢUCLEA Academia de Studii Economice/ Academy of Economic Studies Doctor în economie. Conf.univ./ PhD in Economics.Associate Professor